Az utóbbi években a diploma más értéket képvisel, mint 20-30 évvel ezelőtt. Az akkori elit oktatásnak köszönhetően kevesek kiváltsága volt a diploma, de továbbra is egyértelműen kirajzolódik a diplomával rendelkezők helyzeti előnye az élet sok területén.

  1. Diplomával magasabb a fizetés

A felsőfokú végzettségű diplomás munkavállalók például lényegesen jobb kereseti viszonyokkal rendelkeznek, mint a csupán középfokú érettségivel végzettséggel rendelkező társaik. Az egyetemet végzettek több mint kétszer annyit keresnek, mint az érettségizettek. Természetesen az egyes képzési területen végzettek más-más jövedelemre számíthatnak – például a gazdasági szakemberek átlagjövedelme meghaladja néhány más terület dolgozóinak bérét.

  1. Diplomával biztosabb az elhelyezkedés

Jó hír, hogy a diplomás pályakezdők körében sokkal kisebb arányban válnak munkanélkülivé, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. Konkrét számokról szólva: az okleveles pályakezdők körében 85%-os a munkaerőpiacon való elhelyezkedés aránya, amely adat az EU élmezőnyében van.

Az elhelyezkedés legfőbb sarokköve az idegennyelv tudás – a munkáltatók legáltalánosabban az angol nyelvismeretet várják el, de a különlegesebb nyelveken beszélők is jó eséllyel bízhatnak akár speciális munkakörök vagy magasabb presztízsű állások elnyerésében.

 

 

  1. A diplomások tovább élnek

Érdekes információ, hogy statisztikailag egyértelműen kimutatható: a diplomások általában hosszabb életet élnek, mint azok, akik nem rendelkeznek diplomával. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet  tanulmánya szerint jelentős összefüggés van az iskolai végzettség és a várható élettartam között.

  1. A diploma presztízse

A diploma értéke, megítélése sokat változott az utóbbi időben, ennek ellenére bátran ki lehet jelenteni, hogy a diplomának továbbra is komoly presztízse van. A diploma megszerzéséhez vezető úton – az előadásokon, a vizsgákon és a szakdolgozat írás közben – a hallgató olyan tudásra és kompetenciákra tehet szert, melyekkel emelkedhet a hasonló képzést nem végző kortársai közül.

  1. A tanulás hasznos tevékenység

Végül van egy pofonegyszerű érv a továbbtanulás mellett: a tanulás alapvetően hasznos emberi tevékenység. A felsőoktatásban szerzett ismeretek olyan szellemi táplálékot és kitágított látókört nyújtanak adnak a hallgatóknak, mely egész életüket befolyásolhatja. A felsőoktatás sok lehetőséget kínál, minden korosztály megtalálhatja a maga igényeinek és vágyainak megfelelő szakot, képzésformát.