Mi a fontosabb az IQ vagy az EQ?

Az intelligencia tulajdonképpen az általános értelmi képességet jelenti. Bár kutatók sokat vitatkoztak arról, hogy mit és értünk ez alatt a fogalom alatt és persze abban sem értettek egyet, hogy hány fajtája van az intelligenciának. Ráadásul a köznapi nyelvben használjuk az okos vagy a művelt szinonimájaként is.

Az IQ az intelligencia hányados rövidítése. Hogyan is számítják ezt ki? Mi számít magasnak?

Az IQ először az iskolaérettség méréséhez használták. Alfred Binet francia pszichológus kapta meg feladatul, hogy szűrje ki, melyik gyerek iskolaérett. Ezért felmérte a különböző korosztályok értelmi képességét és ennek átlagával vetette össze az egyes gyerkőcök eredményét.

Az átlag IQ 100 körül mozog, az emberek nagy részének 90 és 110 között van. A 68-as IQ alatt szellemi fogyatékosnak számít valaki, 130 felett beszélhetünk nagyon magas intelligenciáról. Az ilyen magas intelligenciájú embereknek saját szervezete van, a MENSA.

https://gph.is/2ghDNwn

Az intelligencia mérés során általában a logikus gondolkodást, valamint a racionális következtetések, szabályszerűségek felismerését mérjük.

 

Nem minden az intelligencia. Ez nem az egyetlen záloga a sikeres életnek vagy a sikeres iskolai tanulmányoknak, annak ellenére, hogy az iskola alapvetően pont ezt hivatott fejleszteni, mérni.

Ezért a tudósok tovább kutatták a témát és többféle intelligenciát határoztak meg.

Gardner megközelítése szerint hat féle intelligenciát különböztethetünk meg:

  • nyelvi,
  • logikai-matematikai,
  • tér,
  • zenei,
  • testi-mozgásos,
  • személyes.

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kap az érzelmi intelligencia. Vajon miért?

Az EQ az érzelmek érzékelése, kifejezése, szabályozása, érzelmi alkalmazkodás, a társas tudatosság kompetenciája. Tehát azt befolyásolja, hogyan viselkedünk társas helyzetekben, hogyan tudjuk kezelni saját érzéseinket. Mivel nem gépek vagyunk, a tanulás és később a munka is általában valamilyen közösségben zajlik. Pl.: osztálytársakkal, tanárokkal, később munkatársakkal. Ezért fontos, hogy az érzelmi intelligenciánk is fejlődjön az értelmi mellett. Ha társas helyzeteket el is tudnánk kerülni a tanulás során (pl. e-learning), akkor is ott vannak a saját érzelmeink, amiket néha meg kell regulázni, vagy amik hajtó erői lehetnek a tanulásnak. Pl.: Mit kezdünk a kudarcainkkal? Érzelmileg hogyan tudunk megküzdeni vele? Mi az, ami lelkesít bennünket a tanulás során? Hogyan tudjuk saját magunkat motiválni?

https://gph.is/2c0lSWZ

Ezek mind kritikus pontjai lehetnek annak, hogy mennyire vagyunk sikeresek a tanulásban.

A jó hír viszont az, hogy mindkét terület fejleszthető és egyiket sem szabad alábecsülni!

Ahol tesztelheted az IQ –at: https://mensa.hu/tesztiras/online-iq-probateszt

Bővebben itt olvashatsz a témáról:

IQ: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch13s03.html

EQ:  https://mindsetpszichologia.hu/2018/07/20/iq-helyett-eq-avagy-az-erzelmi-intelligencia-mint-tronfoszto-az-elorelepesben/