Mediátor, problémamegoldó, kommunikációs szakember, pszichológus, de mindenképpen irányító, stratégiai szintű vezető az, aki napjainkban pr-esnek áll. A szakemberek általában két fontos pr-es tulajdonságot emelnek ki: a terhelhetőséget és sokoldalúságot.

2019

A PR (public relations) egy vállalat imázs kommunikációját, annak építését jelenti. Egy PR manager indirekt módon, pozitív üzeneteket juttat el a márkáról a célközönségnek. Hatékony eszközök és stratégiák segítségével márkahűvé tehetik a fogyasztókat, vagy egy eddig nem kedvelt szolgáltatással, személlyel kapcsolatban pozitív érzéseket válthatnak ki az emberekben. Ezek hosszú folyamatok eredményei, amiket megfelelő kommunikációval lehet elérni.

A PR (közönségkapcsolat) kifejezést sokan nem ismerik, gyakran félreértik, és alábecsülik szerepét. Sokan nem látnak benne egyebet, mint még egy hirdetési formát, míg mások úgy vélik, hogy a sikeres PR tulajdonképpen nem több az újságírókkal való kapcsolattartásnál, sajtóközlemények kibocsátásánál.

Valójában egy cég PR tevékenységét előre megtervezett, tudatosan szervezett, megfelelő kapcsolattartás, tudatos célzott információkezelés jellemzi, mind a dolgozói körében (belső PR), mind pedig a külvilággal való kapcsolattartása során (külső PR), ugyanakkor költségkímélő módon segít egy ember, egy vállalat, vagy termék képéről, annak arculatáról (image) alkotott kedvező kép befolyásolásában, kialakításában. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a pr-es az emberek fejébe folyamatosan adagolja az információkat, amíg el nem éri a kívánt célt. Úgy fogalmazzák meg és juttatják el az üzenetet, hogy elkerüljék a konfliktust és a káoszt. Ehhez használnak különböző csatornákat, például a közösségi médiát, plakátokat, weboldalt, hirdetési formákat.

Nem mindegy, hogy az adott cég milyen kommunikációs háttérrel rendelkezik, hiszen ez minden szempontból befolyásolja a környezetét. A leendő kollégák a cég imázsa alapján döntenek, ugyanígy a partnerek, a szolgáltatás igénybevevői, vagy a fogyasztói. Ha egy cég nem kommunikál, az is kommunikáció. Korunk társadalmában elvárható, hogy minden vállalat jelen legyen a közösségi oldalakon, folytasson CSR tevékenységet, környezetkímélő és hulladékcsökkentési szemlélete legyen, és támogasson különböző szervezeteket. A felsorolás persze nem áll meg, minél több arculathoz kapcsolódó tevékenységet tudnak felsorolni, annál jobb. Persze ez nem jelent önmagában sikert. Itt jön képbe a pr-es, hiszen erről még kommunikálni kell.

A közönségkapcsolat sok más területtel is összefügg, gyakorlatilag a vállalat minden tevékenységét befolyásolhatja. Feladata, hogy a megfelelő üzenetet közvetítse a dolgozói, vagy a nagyközönség (vevői, üzleti partnerei stb.) felé. Ezt teheti sajtókapcsolatok, hirdetések, piacszervezés, szponzorálás, kiállítások, különböző rendezvények, valamint a helyi közösség és figyelem középpontjában álló események segítségével.