Nagy d-vel írjuk, vagy kicsivel, mi a különbség? Minek a rövidítése a PhD és mit is jelent pontosan a habilitáció? Már a kérdések megválaszolásához is kisebbfajta kutatómunka szükséges, ha nem is akkora, mint a tudományos fokozatok megszerzéséhez.

Ha téged is megigézett Indiana Jones és Sydney Fox kalandos oktatói-kutatói pályafutása, szívesen hallgatnád az elragadtatást jelző tapsot az előadásod végén, emellett csendes magányodban is szívesen írsz, kutatsz és vonsz le következtetéseket, akkor érdemes elgondolkodnod az oktatói-kutatói életpályán. Ezzel párhuzamosan pedig a továbbtanuláson, hiszen a tudományos fokozat megszerzésének alapvető feltétele a mesterdiploma megléte. Ezt követően jöhet a doktori képzés, végén a doktori fokozattal, amelynek megszerzése kétségkívül egyfajta belépő a tudományos világba. A tudományos minősítés pedig elengedhetetlen feltétele az egyetemi oktatói előrehaladásnak, a tudományos kutatóhelyeken történő folyamatos előrelépésnek.

De akkor most nézzük, hogy kik viselhetik a doktori címet, avagy mi fán terem a dr., a PhD és a habil…

Az egyetemi oktatás legmagasabb szintjét a doktori vagy más néven PhD (Doctor of Philosophy) képzés képviseli, amely a tudományos kutatás és a felsőfokú oktatás számára készíti fel a hallgatókat. A képzés két fő szakaszból áll: a szervezett képzésből és a fokozatszerzésből. A szervezett képzés keretében a tudományos kutatás elméleti és módszertani ismereteit sajátítják el a doktoranduszok, valamint választott szakterületükön elmélyült szakmai ismereteket szereznek, témavezetői irányítás alatt önálló kutatást végeznek. A végbizonyítvány megszerzése után a fokozatszerzés szakaszába lépnek, végül kutatási eredményeiket egy hosszabb tudományos dolgozatban, úgynevezett disszertációban foglalják össze, amelyet nyilvános ülés keretében bizottság előtt kell megvédeniük. Ezt követően nevük mellett feltüntethetik a Dr. és a PhD rövidítést.

A habilitáció (habil.) a PhD tudományos fokozatot követően megszerezhető, az egyetem által adományozható cím az oktatói és előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése. Az egyetem a habilitációval elsősorban azt ismeri el, hogy valaki „katedrára termett”, vagyis, hogy mennyire áll készen az egyetemi oktatásra, tudását pedig szóban és írásban magas színvonalon, valamint idegen nyelven is át tudja-e adni a hallgatóknak. A cím megszerzését követően a Dr. után használható a habil rövidítés.

A „nagydoktori”, vagy MTA-doktora cím nem számít önálló tudományos fokozatnak, tudományos címként adományozható. Emellett nem számítanak tudományos fokozatnak a foglalkozásdoktori címek sem – az orvos (dr. med.), a fogorvos (dr. med. dent.), az állatorvos (dr. vet.), a gyógyszerész (dr. pharm.) és a jogász (dr. jur.).

Akkor nagy d-vel írjuk vagy kicsivel?

Ami pedig a kis- és nagybetűs írásmódot illeti: a Dr. és dr. cím között jelentésbeli különbség nincs, mindig a mondatbeli helyzete határozza meg, hogyan írjuk. Címzésben, feliratban, mondatkezdő helyzetben ugyanis Dr., egyéb esetekben dr kis d-vel, viszont a rövidítés miatt mindig pontot kell tenni a sokak által hőn áhított „dr” után.

Ha te is vágyódsz a doktori címre, akkor tavasszal jelentkezhetsz a BGE Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskolájába! 

Kattints a részletekért: https://uni-bge.hu/szervezetiegysegek/Vallalkozas-es-Gazdalkodastudomanyi-Doktori-Iskola

A Budapesti Gazdasági Egyetem képzéseiről további információt ezen az oldalon találhattok!